robertacortese.com
Chiyo-ni : 28 haiku • Roberta Cortese
Traduzione metrica di 28 haiku di Chiyo-ni (1703-1775), con testo originale a fronte in kanji e romaji.