rijksvastgoedbedrijf.nl
Ontwikkelen en herbestemmen
Het Rijksvastgoedbedrijf is op diverse plekken in het land actief en kiest daarbij vaak voor een gebiedsgerichte aanpak. Veelvoorkomende thema’s zijn duurzaamheid, energietransitie, werkgelegenheid, vervoer en wonen. Met ons diverse vastgoed, onze slagkracht en onze strategische contacten zijn de afgelopen jaren succesvolle initiatieven tot wasdom gekomen. Zonder uitzondering werkten we daarbij samen met andere ministeries, regio’s, provincies, gemeenten, waterschappen en marktpartijen.