rijksvastgoedbedrijf.nl
Verhuren en in gebruik geven
Het Rijksvastgoedbedrijf verhuurt, verpacht, of geeft gebouwen, (agrarische) gronden, rijkswateren en stranden in erfpacht uit aan overheden, bedrijven en particulieren. Voor het gebruik betaalt de gebruiker een (geldelijke) tegenprestatie.