rijksvastgoedbedrijf.nl
Nieuwe duo-directeur Vastgoedbeheer
Drs. I.C.M. (Irene) van Munster en drs. N. (Ninke) Lansink Rotgerink zijn met ingang van 7 januari 2019 de nieuwe directeur Vastgoedbeheer bij het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij gaan deze functie als duo vervullen.