rijksoverheid.nl
Wetsvoorstel ‘Herstel en afwikkeling van verzekeraars’ naar Raad van State
De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Dijsselbloem van Financiën en Van der Steur van Veiligheid en Justitie ingestemd met het wetsvoorstel 'Herstel en afwikkeling van verzekeraars'. Om in de toekomst op een goede manier om te gaan met falende verzekeraars wordt met dit wetsvoorstel het interventie-instrumentarium voor verzekeraars versterkt. Het wetsvoorstel herziet het bestaande wettelijk kader en biedt De Nederlandsche Bank (DNB) nieuwe instrumenten en bevoegdheden om in te kunnen grijpen wanneer een verzekeraar of een verzekeringsgroep in de problemen is.