rijksinspecties.nl
Vacatures
De Inspectieraad is het verband voor samenwerking tussen de rijksinspecties. Hierin werken zij samen aan effectief toezicht vanuit het Rijk. Er zijn momenteel geen vacatures.