rijksinspecties.nl
Technologie, toekomst en toezicht
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op het toezicht van de toekomst. Binnen de Inspectieraad delen rijksinspecties hun kennis, ervaringen en ideeën over het thema toekomst en technologie.