rijksinspecties.nl
Verslag discussiebijeenkomst 'Toezicht en private borging'
In onze complexe en dynamische samenleving komt de traditionele top-down wijze van regulering en toezicht steeds meer onder druk te staan. Wat is er aan de hand? Wat zijn mogelijke oplossingen en wat zijn daar de implicaties van? Een verslag van de discussiebijeenkomst, begin januari in Den Haag. Een initiatief van de Inspectieraad als onderdeel van het programma Innovatie Toezicht.