rez.ba
PCM seminar za institucije SBK/KSB
U četvrtak, 12. decembra 2019. godine u Travniku je završen dvodnevni seminar na temu "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU". Seminar su održali predstavnici REZ Agencije u saradnji sa Uredom za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu SBK/KSB. Edukacija je bila namijenjena uposlenicima kantonalnih ministarstava, općina, javnih ustanova