rez.ba
REXIS - Podrška izvozu i investicijama u regiji
Pružanje uvjeta za što sveobuhvatniji pristup izvozu i mogućnostima ulaganja u regiju Centralna BiH. Finansirala: Vlada Kraljevine Holandije U periodu: Decembar 2006 - Maj 2008 Opći cilj Pružanje uvjeta za što sveobuhvatniji pristup izvozu i mogućnostima ulaganja u regiju Centralna BiH. Specifični ciljevi Promjena balansa uvoz-izvoz prema što prihvatljivijoj vrijednosti. Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća