retorikforlaget.se
Delade meningar – Inledning
Inledningen till avhandlingen Delade meningar. Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser. Tommy Bruhn.