retorikforlaget.se
Clintans retoriska spöken
Talarstolen RetorikMagasinet 51/52: Clint Eastwood vid det republikanska konventet i november 2012