rep.co.ir
عمر مفید باتری : عوامل مؤثر و نگهداری بهینه
عمر مفید باتری تحت تأثیر چه عواملی کاهش می‌یابد؟ مقدمه : عمر مفید باتری تابع عوامل محیطی مانند دما و شرایط بهره‌برداری مانند عمق دشارژ می‌باشد. وقتی شرکت سازنده عمر مفید باتری را به عنوان مثال 1000 سیکل شارژ تعریف می‌نماید، این عدد