reinbouw.nl
De impact van materialenpaspoorten op de vastgoedketen
Woningen voorzien van materialenpaspoorten...wat betekent dit?Recent onderzoek van gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) wijst uit dat 90% van de consumenten belangstelling heeft voor duurzaam wonen. Frans Holleman, directeur regio Noord-Oost & Midden van BPD, realiseert zich maar al te goed dat BPD als