reijovaljak.ee
Valmistud tähtsaks kohtumiseks? Ehk leiad siit vähemalt ühe nipi, mida juba täna kasutada. - Reijo Väljak
Hea lugeja! Oled ilmselt kursis, et eduka suhtluse üks olulisemaid komponente on kehakeel. Kasutades seda teadlikult, on sul võimalus mõjutada tähtsaid otsuseid. Kuidas? Otsused tehakse enamjaolt emotsioonidest lähtuvalt. Sünergia, meeldiv mulje ja usaldusväärsus: need aitavad alateadlikult otsuse langetamisel kaasa. Annan sulle siin artiklis 3 lihtsat nippi, mida ise kasutan ja mis mulle tulemusi toob. Mõni aasta tagasi otsustasin coaching’u vestlusi pidades…