regioonline.nl
Kwaliteitsimpuls voor Melick: groen en duurzaam - Regio Online
De ontwikkeling heeft een tweeledig doel: sloop en sanering van de voormalige garage Geelen en een kwaliteitsimpuls voor een groene-park-beleving in het nieuwe wonen op beide locaties.