regioonline.nl
5000 zonnepanelen op daken in centrum - Regio Online
Het gemeentebestuur wil uitvoering geven aan ambitie 23 uit het Bidboek Urban Heerlen: 5000 zonnepanelen in Heerlen-Centrum. Het college van