regioonline.nl
Start bouw Singelparkbruggen - Regio Online
Aannemer Dura Vermeer start in september met de bouw van de Singelparkbruggen. Door de aanleg van zes voetgangersbruggen ontstaat een logische,