regioonline.nl
Meer ruimte voor woningbouw  in Ooststellingwerf - Regio Online
Ooststellingwerf - In een overleg tussen wethouder Henk van de Boer en gedeputeerde Klaas Kielstra is de situatie op de woningbouwmarkt in Ooststellingwerf besproken. Dit was een vervolg op de behandeling in de gemeenteraad van 6 maart jl, waar het ging over de beperkingen in de toekomstige mogelijkheden voor bouwen.