regioonline.nl
Buurtbemiddeling Ooststellingwerf:samen zoeken naar oplossing bij ruzie
Op donderdag 27 juni jl. organiseerde Buurtbemiddeling Ooststellingwerf een verwijzerslunch. Buurtbemiddeling organiseerde de bijeenkomst