regioonline.nl
Midden-Groningen proeftuin extra inzet kwetsbare nieuwkomers
De gemeente Midden-Groningen is als proeftuin gestart met een intensieve training voor een kwetsbare groep nieuwkomers die de Nederlandse taal