regioonline.nl
Woonwensenonderzoek; Meerderheid senioren woont naar tevredenheid!
Vrijdag 9 februari vond in de Junushoff de resultatenpresentatie plaats van het woonwensenonderzoek dat onlangs door de gemeente werd gehouden. 1000 enquêteformulieren werden willekeurig verspreid onder de doelgroep. Bijna de helft van de geënquêteerden heeft de vragenlijst ingevuld.