regioonline.nl
MER Schiphol nu snel gebruiken om gedoogsituatie te beëindigen
Op 29 november heeft Schiphol de Milieu Effect Rapportage (MER) gepubliceerd. Deze publicatie leidt vooral tot discussies over de toekomst,