regioonline.nl
Nader onderzoek voor gecentraliseerde huisvesting Reggesteyn
Een van de besluiten die het nieuwe college en vervolgens de nieuwe gemeenteraad zal nemen gaat over de toekomstbestendige huisvesting van CSG Reggesteyn in Nijverdal. Uit een gemeentelijk onderzoek blijkt dat de voorlopige voorkeurslocatie de huidige plek aan de Noetselerbergweg is