regioonline.nl
Burgemeester reikt overlevingspakket en bloemen uit aan 3000e deelnemer
Uithoorn de 3000e deelnemer aan Burgernet. De burgemeester reikte de bloemen uit uit hoofde van zijn functie als portefeuillehouder Veiligheid