regioonline.nl
Waterschap gaat baggeren en verdiept Oude Haven Campen
Waterschap Scheldestromen is gestart met het baggeren en verdiepen van de waterloop Oude Haven in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is een waterloop.