regioonline.nl
Maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen in 2020
Met dit wetsvoorstel wordt de gemiddelde huurverhoging (maximale huursomstijging) voor woningcorporaties vastgesteld op inflatieniveau