regioonline.nl
Convenant Hattem duurzaam klimaatneutraal ondertekend - Regio Online
lokale duurzaamheidscoöperatie Powered by Hattem. In het convenant staan de activiteiten beschreven die de partijen de komende jaren samen gaan uitvoeren