redcatacademy.com
Nàng tiên răng - Bài cuối khoá lớp 3D Motion Design — Red Cat Academy
Bạn có biết một chiếc răng được hình thành như thế nào không? Đó cũng chính là cảm hứng để các bạncủa lớp RMD01: Basics of 3D Motion Design thực hiện video này.