raspberry.cat
Què es pot fer amb un Raspberry Pi?
Bonica animació per explicar les possibilitats d’un Raspberry Pi