rasmusakergren.se
Starting Strength
Starting Strength är ett styrketräningsprogram utformat av Mark Rippetoe, en före detta styrkelyftare som numera agerar som tränare. Programmet syftar i första hand till att bygga upp en generell g…