rasmusakergren.se
Om Mig
Jag anser mig vara en föreningsmänniska i skäl och hjärta eftersom jag älskar att vara med i de grupperingar som bildas inom föreningslivet. Jag älskar dessutom träning och framför allt är det Cros…