rasmusakergren.se
Adekvata kvalifikationer
Jag har i huvudsak erfarenhet från läraryrket och där i från högstadiet. I och med detta är min målsättning också att utveckla mig inom det området i framtiden men väljer gärna andra arbeten också …