rasmusakergren.se
Hur mycket ska man träna för att nå bra resultat?
När det gäller träning vill man gärna hitta genvägarna som snabbt ger de bästa resultaten, till exempel i hur ofta man ska träna för att få så bra resultat som möjligt. Men det är inte alltid i ant…