rasmusakergren.se
Förhoppningar
Med tanke på senaste tidens händelser så är jag idag stolt över att jag lyckades söka nästan 50 stycken arbeten igår. Nu har jag ju jobb fram till sommaren men vem vet vad som händer efter sommaren…