ramioadvocats.com
Comunitats de propietaris i el lloguer de pisos turístics
Les comunitats de propietaris poden prohibir el lloguer de pisos turístics? Hi ha un tema que últimament està suscitant més controvèrsia entre els veïns de les comunitats de propietaris. Sobretot en aquelles localitats on hi ha una gran afluència de turisme. Es tracta dels apartaments destinats a lloguer turístic. Aquests, en moltes