radiogirmit.com
ವಿಷಯಧಾರೆ – ಜೂನ್ 24, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ
ಜನರು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಬರಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ… ಹೇಗೆ …? ಎಂಬುದನ್ನು “ಪುಣ್ಯ” ಎಂಬ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ.ಅಶೋಕ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ…