radiogirmit.com
ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್ 8, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.
ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧. ಆಮೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ. ವಾಚನಕಾರರು : ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಂಬಳ್ ೨. ದುರಹಂಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವಾಚನಕಾರರು : ಸರಸ್ವತಿ ಮೊಕಾಶಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಧಾರವಾಡ.…