radiogirmit.com
ಕಥಾಗುಚ್ಛ – ಜೂನ್ 01, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.
ಇಂದಿನ ಕಥೆಗಳು: ೧.ಡೊಂಬರ ಹುಡುಗ. ವಾಚನಕಾರರು:ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಂಬಳ್ ೨. ಕೋಳಿಯ ಪಾಲು. ವಾಚನಕಾರರು: ಪ್ರೇಮಾ ಶಿವಾನಂದ್ ೩. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾರು. ವಾಚನಕಾರರು: ಗಂಗಾಧರ್ ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಧ್ವನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ . ಧಾರವಾಡ.…