radiogirmit.com
ಕಲರವ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 03, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ.
ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಬಳಗ ಶಾಲೆಯ ೩ನೆ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪು ಗಾಯನ,ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ,ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪ,ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು:ಬಾಲಬಳಗ ಶಾಲೆಯ ೩ನೆ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು|ಆದರ್ಶ್|ಆಶೀ…