radiogirmit.com
ಗತವೈಭವ – ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ
ಗತವೈಭವದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರ ಕುರಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.…