rad-iran.com
استرالیا، سرزمین هفت رنگ
استرلیا ششمین کشور بزرگ جهان است. این سرزمین ۵۰ درصد بزرگتر از اورپاست، اما تراکم جمعیتش کمترین درصد را در جهان دارد؛ یعنی این طور برآورد شده که در استرالیا در هر یک کیلومتر مربع دو انسان زندگی می‌کنند. استرلیا موقعیت جغرافیایی عجیبی دارد. اُقیانوسیه یا استرالیا یکی از قاره‌های جهان است که گروه‌های گوناگونی از