racharoad.com
เชฟโรเลต พร้อมเผยโฉมรถกระบะรุ่นใหม่ ในวันชาติสหรัฐอเมริกา
เชฟโรเลต ประเทศไทย เชิญแขกพิเศษและสื่อมวลชนกว่า 200 คนร่วมเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพฯ ราชประสงค์