racharoad.com
ลูกค้าเชฟโรเลตตรวจเช็ครถฟรี 30 รายการ รับเทศกาลสงกรานต์
เชฟโรเลต ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการขนส่งทางบก เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการรณรงค์