racharoad.com
มิชลิน ไกด์ ประกาศขยายตัวสู่เชียงใหม่ ฉบับปี 2563 - www.racharoad.com
มิชลิน ประกาศความพร้อมในการจัดทำคู่มือ มิชลิน ไกด์ ฉบับปี 2563 ในประเทศไทย โดยรุกขยายขอบเขตการคัดสรรแนะนำร้านอาหารและที่พักไปยังจังหวัดเชียงใหม่