racharoad.com
ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ พาท่องเที่ยวเชิงนิเวศเส้นทางนครสวรรค์-อุทัยธานี
ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ ฟอร์ด เอฟ นครสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “แกร่งไปกับฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่” นำสื่อมวลชนในจังหวัดนครสวรรค์ออกเดินทาง