racharoad.com
“พีที แมกซ์นิตรอน” เปิดรายการแข่งขัน PT Maxnitron Racing Series 2019
ตลาดน้ำมันหล่อลื่นในประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดน้ำมันหล่อลื่นที่ปราบเซียนอีกทั้งยังถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้