quotes.wiki
Soytarı olan ben değilim, deliliğini gizlemek i...
Soytarı olan ben değilim, deliliğini gizlemek için ciddiyet oyunu oynayan, şu aklın mantığın almayacağı ölçüde sinsi, bönlüğünden bile habersiz toplum.