quotes.wiki
Rzeczywiście, często się zdarza, że idzie się d...
Rzeczywiście, często się zdarza, że idzie się do biblioteki, bo chce się książkę o znanym tytule, ale główną funkcją biblioteki, a przynajmniej funkcją bi...