quotes.wiki
Orang yang selalu menunda-nunda niatnya tidak a...
Orang yang selalu menunda-nunda niatnya tidak akan mencapai apa-apa.Bertindak memang ada bahayanya, tetapi bila kita duduk saja menunggu rezeki nomplok, y...